Choreografie FS PodpoľanecDúbravy

Na gazdovskom humne

Valašská veselosť - odzemok

Večer pred svadbou

Deckovia

Drumbľovačka

Čardáš

Koleso

Rozkazovačky z pod Poľany

Vrchári, Lazníci, Detvania

Veselica