FS Podpoľanec

Vznik Podpoľanca sa datuje od roku 1975, čiže o dva roky oslavuje krásne 40. výročie svojho vzniku. Na začiatku svojej cesty za ľudovým umením a kultúrou to vôbec nemal ľahké. Zrodil sa pri SOU – strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol pán Dr. Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na SOU v Detve. Na vzniku sa však pán Dr. Galo nepodieľal sám, a spolu s ním ho založila a viedla aj Ružena Egyedová – Baráneková. Folklórny krúžok, ktorým Podpoľanec na začiatku bol, vznikol jeden z najlepších súborov nie len u nás v Detve, ale dovolím si tvrdiť že aj na Slovensku. Čo ma prekvapilo bol fakt, že súbor mal plniť len funkcie prípravky už v tých časoch existujúceho FS Detva. Ale vzhľadom na svoju šikovnosť a priebojnosť vtedajších členov to dotiahol až na samostatnú krásnu cestu za spoznávaním Slovenského folklóru. V roku 1992 nastala v Podpoľanci veľká zmena. Keďže SOU Detva už viac odmietala byť zriaďovateľom súboru, tak členovia sa rozhodli o vytvorenie záujmového združenia „ Folklórny súbor Podpoľanec“. Odvtedy je súbor samostatný právny subjekt. Vedúcim sa stal Jozef Lapin. Súbor dokázal, že je samostatne funkčný a nepotrebuje nikoho iného na vytváranie existenčných podmienok.

Podpoľanci vznikla výrazná generácia, tanečníkov, hudobníkov, spevákov, inštrumentalistov ktorá pod umeleckým vedením Jozefa Kulišiaka, poskytla svojrázny punc súboru, ktorý ho sprevádza až do dnešných čas. Už počas prvého roku vzniku získal ocenenie, a to 2. miesto Československej súťaže učňovskej mládeže v Dubnici nad Váhom. Počas 38. rokov svojho fungovania to nebolo jediné ocenenie ktoré získal. Podpoľanec bol a aj je pravidelný účastník celoštátnych folklórnych súťaží , ale samozrejme nezostáva to iba pri súťažiach a svoje majstrovstvo ukazujú títo talentovaný ľudia aj na rôznych ľudových festivaloch doma aj v zahraničí. Počas svojho pôsobenia sa súbor zúčastnil na okolo 800 rôznych vystúpeniach, zorganizoval 45 zahraničných umeleckých zájazdov v 16 krajinách sveta.

Podpoľanec svojou tvrdou prácou v oblasti ľudovej kultúry získal aj mnohé ocenenia ako napríklad : Hlavná cena v súťaži choreografií o cenu M.Senku v Dubnici nad Váhom (r.1995) za choreografiu „ Adamov tanec“ Hlavná cena v súťaži choreografií o cenu M.Senku v Dubnici nad Váhom (r.1999) za choreografiu „ Svadba“ Laureát celoslovenskej súťaže programových blokov v Liptovskom Hrádku (r.2000) To je len malý útržok z množstva uznania, ktoré FS Podpoľanec oprávnene dostal. A ako sa pri mnoho vystúpeniach takýchto umeleckých skupín určite stáva či už tanečníci alebo muzikanti musia občas zaimprovizovať, a darí sa im to dokonale. V tomto kolektíve sa vystriedalo mnoho významných muzikantov, ako napríklad: Ján Dušan Berky, Ján Klinec, Peter konôpka, Laco Oláh a ďalší. Najosobitejšie sa hudobná spolupráca ukázala s ľudovou hudbou Lazovianka, pod vedením Ing. Jozefa Berkyho a s ľudovou hudbou Dúlovec s predníkom Petrom Konôpkom-mladším. V súčastnosti sú v súbore dvaja šikovní predníci a to Dominik Václav a Tomáš "Špako" Šufliarsky. a Ako veľmi nadaný inštrumentalisti sa v súbore prejavili hlavne heligonkári, ako Peter Purdek, Milan Halaj či Ján Matúška, Peter Šichta a Miroslav Križan alebo fujaristi ako pán Ján Hanúska, Karol Kočík, Roman Malatinec,Tomaš Fekiač a Milan Ďurica. Ako výrazné osobnosti súboru sa ukázali hlavne tanečníci, ktorý sa dokázali presadiť na rozmanitých súťažiach tanečníkov sólistov. Medzi nich patrili hlavne Pavel Smilek a neskôr Pavol Gažo a Ján Matúška. 15.11. 2019 získal v Dolnom Kubíne na celoštátnej súťaži hudobného folklóru Stretnutie s piesňou titul: Laureát v kategórii SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI Tomáš Fekiač (spev, fujara). 27.5. 2019 získal na súťaži Šaffova ostroha v kategórii B - tanečníci interpretujúci lokálnu tanečnú tradíciu – Ľuboš Vidiečan strieborné pásmo s tancom pod názvom: Cifrovanie pred muzikou z Detvy. 13.10.2019 dievčenská spevácka skupina súboru Podpoľanec získala na krajskej súťaži "Ozývaj sa hlase" v Banskej Bystrici zlaté pásmo.

Súbor po Jozefovi Kulišiakovi viedli viaceré osobnosti, ktoré zanechali výraznú stopu v Podpoľanci: Pavol Gažo, Jozef Lapin, Dušan Gelieň, Milan Šulek, Andrea Šuleková. Po manželoch Šulekovcoch v roku 2011 súbor začali viesť Jaroslav Černák, Ján Matúška a Ján Sekereš. Po roku sa pridal Roman Malatinec. Aktuálne od roku 2015 vedie súbor ako riaditeľ súboru a organizačný vedúci Jaroslav Černák a umelecký vedúci a choreograf Roman Malatinec.

Dnes je súbor jedna 50 členná veľká rodina, ktorá sa venuje podpolianskemu folklóru. V súbore fungujú 4 zložky a to hudobná, spevácka, tanečná a inštrumentálna. Dievčenskú spevácku skupinu viedla Zuzana Cerovská, Gabriela Gajdošová a od 2019 Veronika Malatincová. Hudobnú zložku vedie od 2019 Tomáš Šufliarsky. Súbor v zimných mesiacoch tvrdo trénuje na sále a pripravuje na novú folklórnu sezónu novú spevácko-hudobne čísla a nové choreografie. Snahou týchto šikovných ľudí je hlavne to, aby dokázali s čo najväčšou presnosťou nám predviesť a predstaviť život a prežívanie ľudí tu pod Poľanou v minulosti, ale samozrejme vo svojej tvorbe nevynecháva ani iné regióny Slovenska.

Určitý podiel na fungovaní súboru má aj mesto Detva a jeho inštitúcie, ktoré ho v jeho činnosti plne podporujú.