FS Podpoľanec





Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča
Obrancov mieru 1
962 12 Detva


IČO: 30231299 DIČ: 2021331180


Bankové spojenie: 0071640873/0900
IBAN: SK8809000000000071640873



Organizačný vedúci:
PhDr. Jaroslav Černák
tel. +421 905 631 785
email: cernakjaro@gmail.com



Umelecký vedúci:
Mgr.Art Roman Malatinec
tel. +421 905 869 576





Vedúca ženskej speváckej zložky: Zuzana Cerovská



Krojárka: Nikola Purdeková
tel. +421902 649 237